top of page

Werkwijze

“Elke werknemer is uniek"

Het is belangrijk dat we inzicht krijgen in de historie van rugklachten of burn-out. Dit doen we middels onze uitgebreide screening en hierop volgt een advies op maat. Van daaruit wordt er samen een plan van aanpak opgesteld en starten we met coaching en training,  nemen we oorzaken weg daar waar het kan. Bewustwording van houding, beweging, kennis van en inzicht in oorzaken is van groot belang in de aanpak van lage rug klachten en burn-out klachten. Wat houding, beweging en stress fysiek en mentaal met ons doet wordt vaak onderschat. Door middel van tussentijdse evaluaties wordt er bekeken of we nog volgens het originele plan van aanpak werken of dat er bijgestuurd moet worden. Het tijdspad waar wij in werken bedraagt 8-26 weken en is afhankelijk van de uitkomst van de screening en het beloop van het traject.

Screening

Wij houden een uitgebreide screening met uw werknemers om te kijken waar de klachten echt vandaan komen zo de alle factoren zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. Dan stellen we een plan op maat op dat erop is gericht om het verzuim te verkorten.

Wij hebben ons gespecialiseerd in zowel fysieke klachten (o.a. de rug) en mentale klachten (stress en burn-out) en in de combinatie hiervan want deze klachten zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onze expertise ligt in het feit dat we écht iedere persoon op een unieke manier benaderen. Wij geloven dat deze persoonlijke en op maatwerk gebaseerde aanpak ervoor zorgt dat iedereen op de manier kan herstellen die bij hem of haar past. Wij kijken naar álle factoren die ziekteverzuim veroorzaken, in stand houden en verlengen. Dat zijn niet alleen fysieke omstandigheden maar dat heeft vaak te maken met werksfeer, collega’s en leidinggevenden maar zeker ook met de thuissituatie en sociale omgeving. Heel veel fysieke en mentale klachten komen niet eens door het werk zelf. Uiteraard kijken we in het geval van rugklachten bijvoorbeeld ook naar de bewegingen, werkzaamheden en werkhouding.  De combinatie van al die factoren spelen voor ons een rol in de oorzaak en in het herstel. Op basis van de uitkomst van onze uitgebreide screening werken we zowel mono- als multidisciplinair.

bottom of page