top of page

Expertise centrum

Het Back2workcare Expertisecentrum wordt ingeschakeld op het moment er duidelijkheid moet komen over de fysieke en/of mentale gesteldheid van een persoon. Dit kan zijn een werknemer van een bedrijf en we worden ingeschakeld door HR of de bedrijfsarts. Het kan ook een letseschade  vraagstuk zijn en we worden ingeschakeld door een advocaat, een letselschade slachtoffer of een organisatie zoals MET zorg bij letselschade. 

We verzamelen alle relevante informatie via een screening en intake.

Screening en intake

Anamnese

Informatie verzamelen

De screening en intake moet duidelijkheid geven over het klachtenbeeld, het ontstaan van het klachtenbeeld, het verloop, welke factoren meespelen, welke historie t.o.v. het huidige klachtenbeeld en de medische geschiedenis. Er ligt vaak een vraagstuk om helderheid te krijgen omdat er een stagnatie is in het herstelproces of er geen vooruitgang meer geboekt wordt.

Metingen en testen

Fysiek en mentaal

Middels diverse metingen die digitaal utigevoerd worden kunnen we helder en duidelijk in beeld brengen of er testgegevsn uitkomen die van groot belang zijn om het vraagstuk te beantwoorden en er een oplossingsgericht advies komt zodat er weer gewerkt kan worden aan een zo optimaal mogelijk herstel. 

Rapportage

Analyse, conclusie en advies

Onze rapportage wordt zo volledig mogelijk aangeleverd bij de betreffende opdrachtgever. De rapportage moet een helder en duidelijk beeld geven van de huidige stand van zaken met daarbij de feitelijke gegevens die aanduiden waar het stagneert en wat er eventueel aan mogelijkheden aangeboden kan worden.

bottom of page