top of page

Stress en Burn-out, wat gebeurd er toch allemaal?

Stress en burn-out, de twee termen die nu veelvuldig genoemd en benoemd worden door de mensen thuis en hulpverleners. Het leven is op een dusdanige manier veranderd dat het een hele impact heeft op ons leven. En de impact is voor een ieder verschillend. Enkele zaken die een impact hebben op ons leven:


 • scheiding door omstandigheden

 • als zelfstandige overleven in deze tijd

 • thuiswerken

 • thuis leren

 • financiële onzekerheid

Daarom willen we meer inzicht geven in beide termen. Laatst zei iemand tegen mij: “ik had een burn-out en heb me ziek gemeld. Na een week was ik weer een stuk fitter en ben ik weer gaan werken.” De vraag die we ons kunnen stellen is: “was dit een burn-out of valt het meer onder de noemer overmatige stress?”


Want nu lijkt het alsof stress niet goed voor ons is en een bepaalde mate van stress zorgt ervoor dat we vooruit komen in het leven. We zijn gemaakt om actie te ondernemen want zonder stress is er:


 • geen vooruitgang

 • geen innovatie

 • geen zelfontwikkeling

 • geen zelfinzicht

Met stress ervaren we een positief effect op bevlogenheid, werkbeleving, welzijn en gezondheid. Als we dit onderverdelen in werk en privé dan hebben we enkele voorbeelden:


Werk gerelateerde energiebronnen: steun van manager en collega’s, feedback, taakvariatie, autonomie, waardering en zinvol werken.


Privé gerelateerde energiebronnen: hobby’s, sporten, genieten van de natuur, steun en waardering van geliefden.


Dus het is heel belangrijk om de juiste energiebronnen te gebruiken om in balans te blijven tussen het fysieke en mentale deel. We kunnen ervan uit gaan dat we een bepaalde mate van stress nodig hebben in ons leven om een betekenisvol leven op te bouwen. Als je dus teveel stress hebt is het niet nodig om een geheel stress loos leven te creëren want dan is er geen betekenis meer in je leven.


Maar wat is nu de juiste balans? En wanneer heb je teveel stress?


Wat is stress?


Stress ontstaat als de belasting (taken: werk en privé) groter is dan de belastbaarheid.


Stress is een alarm signaal, je moet wat gaan doen! Er zijn grofweg 3 functies te beschrijven van alarmering:


 1. Het detecteren van gevaar: Stress is een gezond waarschuwingsteken. Je wordt alerter zodra je ongemak ervaart om gevaar te herkennen en eventueel actie te ondernemen als dat nodig is.

 2. Het verminderen van ongemak om zo energie efficiënt mogelijk te werken: Als we stress ervaren is het belangrijk dat we de beschikbare energie zo optimaal mogelijk gebruiken. Ons lichaam gaat automatisch de meest efficiënte keuze maken qua energie. Daarom grijpen mensen vaak naar suiker en vet omdat hun lichaam aangeeft dat er een energietekort is. Dit is op de korte termijn een goede oplossing, alleen op de lange termijn worden we er dik en loom van. En onze stressrespons is gemaakt voor de korte termijn en niet de lange termijn. Wat er gebeurd op de lange termijn wordt nog verder uitgelegd

 3. De verschillen de detecteren om informatie te verwerken: Informatie verwerken is heel belangrijk vanwege alle dingen die we meemaken. Leren we van dat wat we meemaken? Soms wel en soms niet en soms negeren we signalen die van groot belang zijn. Dit betekent ook dat ons lichaam gaat reageren op situaties die het als gevaarlijk ervaart en zal ervoor zorgen dat je een soortgelijke situatie gaat vermijden of ontwijken vanwege het gevaar. Zelfs bij ernstige trau

 4. ma’s wordt de stressrespons geactiveerd. Vaak zien we gebeuren dat hierdoor ernstige beperkingen ontstaan doordat ons stressresponssysteem overactief is. Dan is het belangrijk om de stressverwerking aan te pakken. Wij doen dat met ReAttach therapie.

Welke symptomen kan men ervaren als er een teveel aan stress is in je leven. Enkele symptomen zijn:


 • cynisme

 • afstandelijkheid

 • onverschilligheid in het algemeen

 • onverschilligheid naar collega’s, het werk of naar je geliefden toe

Wat gebeurd er als teveel stres te lang aanwezig is? Dan kom je in een fase van overspannenheid.


Overspannenheid ontstaat als er te lang een dysbalans is tussen belasting en belastbaarheid, waarbij de belasting veel lager is, waardoor fysieke en/of mentale spanningsklachten ontstaan, waardoor iemand niet meer tot rust kan komen en minder goed kan functioneren.


Wat is het verschil tussen stress en overspannenheid?


 • Het duurt langer dan 3 maanden

 • Er treden spanningsklachten op

 • Het functioneren wordt aangetast

Spanningsklachten zijn: mentale en fysieke vermoeidheid, prikkelbaar, gespannen, vergeetachtig, verminderd concentratievermogen, emotioneel labiel en slaapproblemen. De draaglast en draagkracht zijn langdurig uit balans.
En wat is dan een burn-out?


Een burn-out is de vergrotende trap van stress naar overspannenheid naar burn-out. Een burn-out treedt pas op na langdurige, vaak jarenlange roofbouw die gepleegd is op lichaam en geest. Een burn-out krijg je als je alle waarschuwingstekens negeert en stug door blijft gaan en je grens steeds blijft verleggen.
Enkele symptomen van een burn-out zijn:


 • ernstige emotionele uitputting

 • ervaren van grotere onverschilligheid

 • emotionele afstand tot de werksituatie

 • gevoel van verminderde bekwaamheid

 • prestaties gaan achteruit

Wat zijn de gevolgen van een burn-out?


De gevolgen van een burn-out zijn op dit moment, dat een werknemer gemiddeld 169 dagen thuis zit. Dan zijn er nog veel verschillen over de interpretatie van de cijfers. Telt deeltijd wel of niet mee als re-integratie b.v.? Voor werkgevers is het vaak heel lastig als men zolang uitvalt en vaak is er geen begrip voor de situatie van de werknemer. Denk als werkgever dat het vaak de mensen zijn met het meeste verantwoordelijkheidsgevoel en met veel inzet dreigen uit te vallen omdat ze teveel hooi op hun vork nemen en vaak geen nee kunnen zeggen. Als je daar vanuit gaat dan zijn dit eigenlijk je beste werknemers. Alleen zijn het vaak diegenen die niet nee kunnen zeggen, denken dat alles onder hun verantwoordelijkheid valt. Koester deze mensen, ze hebben alleen hulp nodig om weer terug op de werkplek te komen en coaching om het niet nog een keer zover te laten komen. En dat kan best lastig zijn om af te leren.


Terug naar de werkplek is ook vaak lastig. De leidinggevende of manager heeft vaak te weinig inzicht om de werknemer weer op het juiste tempo volledig terug te krijgen op de werkplek omdat vaak niet alle factoren inzichtelijk zijn. Denk hierbij aan AVG rgeles.


Wij horen vaak dat men 2 keer of zelfs nog vaker terugvalt doordat de re-integratie dan sneller gaat waardoor men weer stappen terug moet gaan doen.


Probeer de re-integratie in goede banen te leiden en zorg dat de situatie zo optimaal mogelijk verloopt om terugval te voorkomen. Men kan beter iets langzamer gaan en zorgen dat er voldoende stabiliteit en veiligheid geboden wordt om de re-integratie te optimaliseren. Professionele begeleiding kan bij Reintegratie Back2work in geval van een Burn-out ervoor zorgen dat herstel, belastbaarheid en terug naar het werk in geode banen geleid wordt.


Wij zijn gespecialiseerd in burn-out, fysieke en mentale klachten en terug naar de werkplek om de manager of leidinggevende te ondersteunen tijdens de re-integratie van de werknemer.


Wil je meer weten of zoek je ons als partner om reintegratie trajecten te begeleiden?


Stuur ons een mailtje:


info@back2workcare.nl


Team Back2workcare
31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page